واردات و خدمات پس از فروش کمپرسورهای اطلس کوپکو و درایرهای هوای فشرده

 

بخش کمپرسور:

واردات، تامین قطعات ، سرویس کیتها ، روغن (Roto inject , Roto Z) و تعمیرات کمپرسورهای اطلس کوپکو (Atlas Copco)  شامل (GA,GR,ZR,ZT,ZD) .

تعمیر و سرویس درایرهای هوای فشرده اطلس کوپکو (MD,BD,CD,FD) .

اورهال واحد های هوا ساز کمپرسورهای روغنی (G series). فروش و تعویض واحدهای هواساز کمپرسورهای  Oil Free  شامل LP  و HP .

کلیه قطعات و سرویس کیتها از شعب اطلس کوپکو در اروپا خریداری شده و با قیمتی مناسب ارائه میگردد.

سرویس کیت ها:

کیهتای 4000 ، 8000 ، 16000 ساعت کمپرسورهای اطلس کوپکو .کیتهای اورهال واحد های هواساز، کیتهای سپراتور در انواع مختلف ، فیلترهای هوا و روغن، مبدل های حرارتی ، کیتهای دریچه مکش هوا ، PLC ،کوپلینگ ها وبسیاری از قطعات دیگر.

 

مهندسین و تکنیسین های شرکت تیمی از متخصصین سابق شرکت اطلس کوپکو و دارای حداقل یک دهه فعالیت در زمینه های فوق میباشند.

 

                                                 

 

 

گالری تصاویر

Atlas Copco , فروش و تعمیر کمپرسورهای اطلس کوپکو ، اطلس کوپکو ،اطلس کوپکو ایران، قطعات کمپرسور اطلس کوپکو ، تعمیر کمپرسور اطلس کوپکو ، سرویس کیت کمپرسور اطلس کوپکو ، فیلتر سپراتور ، درایر هوا اطلس کوپکو ، FD , MD , GA , ZR , ZT , روغن کمپرسور اطلس کوپکو ، Roto Z , Roto Inject ، اورهال واحد هوا ساز کمپرسور اطلس کوپکو ، LP , HP , اویل فری ، اویل اینجکت ، Oil Free , Oil Inject ،کمپرسور اطلس کوپکو، روتو زد، روتو اینجکت