فروش و خدمات پس از فروش کمپرسورهای صنعتی و درایرهای هوای فشرده از کلیه برندها

 

بخش کمپرسور:

فروش، تامین قطعات ، سرویس کیتها ، روغن و تعمیرات کمپرسورهای هوای فشرده شامل (GA,GR,ZR,ZT,ZD) .

تعمیر و سرویس درایرهای هوای فشرده  (MD,BD,CD,FD) .

اورهال واحد های هوا ساز کمپرسورهای روغنی (G series). فروش و تعویض واحدهای هواساز کمپرسورهای  Oil Free  شامل LP  و HP .

 

سرویس کیت ها:

کیهتای 4000 ، 8000 ، 16000 ساعت کمپرسورها.کیتهای اورهال واحد های هواساز، کیتهای سپراتور در انواع مختلف ، فیلترهای هوا و روغن، مبدل های حرارتی ، کیتهای دریچه مکش هوا ، PLC ،کوپلینگ ها وبسیاری از قطعات دیگر.

 

مهندسین و تکنیسین های شرکت تیمی از متخصصین سابق شرکت اطلس کوپکو و دارای حداقل یک دهه فعالیت در زمینه های فوق میباشند.

 

                                                  

 

 

گالری تصاویر

Atlas Copco , فروش و تعمیر کمپرسورهای اطلس کوپکو ، اطلس کوپکو ،اطلس کوپکو ایران، قطعات کمپرسور اطلس کوپکو ، تعمیر کمپرسور اطلس کوپکو ، سرویس کیت کمپرسور اطلس کوپکو ، فیلتر سپراتور ، درایر هوا اطلس کوپکو ، FD , MD , GA , ZR , ZT , روغن کمپرسور اطلس کوپکو ، Roto Z , Roto Inject ، اورهال واحد هوا ساز کمپرسور اطلس کوپکو ، LP , HP , اویل فری ، اویل اینجکت ، Oil Free , Oil Inject ،کمپرسور اطلس کوپکو، روتو زد، روتو اینجکت